Všeobecné obchodní podmínky.
Nikola Rýznarová, Příkop 843/4, BRNO, IČO: 07455992
Lucie Jašková, Jircháře 193/15, BRNO, IČO: 09214372
Vod Voka s.r.o., Příkop 843/4, BRNO, IČO: 08901902
 
1. Základní ustanovení
Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produktů (služby uvedené na www. vodvoka.cz v provozovně Lužánecká 4A, Brno, a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů. Provozovatel poskytuje kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem. Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem, SMS, rezervační systém) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.
 
2. Objednávka služeb
 
Termín návštěvy
Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, emailem, rezervační systém). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.
 
Přeobjednání
Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom předem telefonicky, emailem nebo, nejpozději však 24 hodin před zahájením ošetření.
 
Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem bude Vám účtováno 50% objednané služby. Bohužel v tak krátkém časovém úseku už nemáme možnost obsadit místo jinou klientkou.
 
Pozdní příchod
Dostavíte-li se se zpožděním, bude vaše ošetření zkráceno, tak aby mohl být obsloužen zákazník, který je objednán po Vašem ošetření , v čase na který je objednán.

Dárkové poukazy
Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze na služby, nelze ho využít na nákup produktů. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu.  Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky.
 
Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu.
 
Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

Odmítnutí služby
Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

  • - zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření
  • - zákazník se dostaví v podnapilém stavu, nebo nebo pod vlivem návykových látek
  • - zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy
  • - zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu 

Osobní věci a cennosti
Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

Ceníky
Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku.Víkendové termíny jsou zpoplatněny a to o 50% vyšší cenou od ceníkové ceny. Nejsme plátci DPH.


Prodej produktů
Produkty lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem.

3. Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi. Zákazník má právo reklamovat službu maximálně do 3 pracovních dnů od provedení služby.

4. Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.2.2023.

×
  • Po-Pá: 09.00 - 19.00
  • So-Ne: zavřeno